• +381 63 253 346

Vaša kardiološka radna stanica (roct)


Pratite istovremeno EKG sa 6 kanala do 48 pacijenata sa 720 sati punog zapisa.

Holter EKG obrada i pregled.

Preuzmi katalog


Prednosti našeg sistema

 • Sa pouzdanošću možete otpustiti srčane bolesnike iz vaše ordinacije ili ustanove.
 • Po želji i potrebi možete pratiti 100% zapis EKG-a pacijenata do 30 dana gde vam Holter mod svakog minuta analizira i obrađuje EKG zapis.
 • Nećete propustiti bilo kakve abnormalne EKG epizode.
 • Takođe vam se nikada više neće desiti da holter test ne uspe.
 • Uradite EKG test pre nego što se pacijent vrati u vašu ordinaciju ili ustanovu.
 • Možete naplatiti naknadu za Real Time ambulantnu telemetriju, Holter, Cardiac Event i ostale testove.
 • Validacija ponovnog upisa pacijenta u vašu ustanovu sa neospornim podacima dobijenim EKG-om za nadgledanje telemetrije u cilju poštovanja terapije lekovima i ozbiljnih EKG poremećaja.
 • Možete poslati pacijente kući sa dobrim EKG nadzorom.
 • Bolje od standardnog Holter EKG monitoringa, kontinuirano prikazivanje telemetrijskog EKG-a u realnom vremenu u medicinskoj ustanovi gde se čuvaju Holter EKG podaci za buduću analizu.
 • Svakodnevno se zna 100% EKG aktivnosti pacijenata.
 • Pratite rezultate lekova i usklađenost terapije lekovima kod pacijenata.
 • Lekari će efikasno i jeftino imati SVE EKG podatke kako bi pomogli u donošenju boljih dijagnostičkih odluka.
 • Osnažiti poverenje pacijenata u poznavanje 100% njihovog EKG-a.
 • 100% EKG monitoring i štampanje u realnom vremenu -Bez prostornog ograničenja.
 • Kardiolog ima trenutni pristup pregledu EKG podataka iz ordinacije, kuće sa telefona.
 • Možete poboljšati proces planiranja, otpuštanja pacijenata i koordinirati planove ponovnog prijema sa ostalim ustanovama ili kardiolozima.
 • Pristupite budžetu od 500 miliona dolara u finansiranju Medicare PPACA kućne nege.
 • Jednostavno postavljanje i upotreba sistema.


Adaptacija savremene kompjuterizovane tehnologije EKG-a značajno poboljšava upravljanje srčanim oboljenjima uz istovremeno smanjenje troškova bolničke nege, obezbeđivanje isplativih naknada i potvrđivanje potrebnih planova ponovnog prijema.

Top